COMPRESSOR OIL EP VD-L (ISO VG 32 / ISO VG 46 / ISO VG 68 / ISO VG 100 / ISO VG 150)

Yüksek kaliteli parafinik baz yağlar ile üretilmiştir. İyi hazırlanmış katkı paketleri, mükemmel oksidasyon direnci, korozyon koruması ve olağanüstü EP karakteristikleri sunar. Sıcaklığın 220°C’ye ulaştığı durumlarda bile pistonlar ve valflerin üzerinde çok az tortu oluşur. Bu sayede kompresörlerdeki yangın ve patlama riski en aza inmiş olur. Kompresör sıcaklığının 220°C’ye çıktığı yerleşik ve seyyar kompresörler için tavsiye edilir. Örnek olarak tek ve çok kademeli santrifüj kompresörler.

CETUS PAO (ISO VG 46 / ISO VG 68)

Polialfaolefin ve yüksek performans katkı paketi ile üretilmiş sentetik kompresör yağıdır. Vidalı kompresörlerin yağlanması için tavsiye edilir. Ek olarak ISO 46 viskozite derecesinin gerekli olduğu tek ve çok kademeli pistonlu kompresörler ve tek ve çok kademeli santrifüj kompresörler gibi diğer bütün kompresörler için tavsiye edilir. Deniz dizel motorlardaki türbo kompresörlerin yağlanması için özellikle uygundur.

CETUS DE (ISO VG 100)

Yüksek deşarj sıcaklıkları ve deşarj basınçları altında çalışan pistonlu kompresörlerin yağlanması için özel olarak üretilmiştir. Diester teknolojisi baz alınarak hazırlanmış yüksek kaliteli sentetik yağıdır. Uzun yağ değişim aralığı, düşük yağ sarfiyatı ve düşük bakım maliyeti sağlar. Birçok conta, boya, plastik gibi çinko kaplı parçalar (galvaniz dâhil) ile uyumlu olmasına rağmen, eğer sistem parçalarının diester bazlı yağlar ile uyumluluğu konusunda bir şüphe varsa, bu durum hakkında ekipman üreticisine başvurulmalıdır.

CETUS S (ISO VG 46)

Seçkin parafinik baz yağlar ile hazırlanmış, üst kalite mineral kompresör yağıdır. Yağ püskürtmeli vidalı hava kompresörleri için yağ değişim aralığını uzatmak için özellikle üretilmiştir. Bu yağı ilk kez doldururken özel önlemler alınmalıdır; yağın hava kompresör sisteminden tortuları çıkarabilen temizleme etkisi olduğu için, sistemi belirli bir süre için çalıştırmak gereklidir (örneğin 100 saat) ve sonra bu yağ tamamen boşaltılmalıdır. Sistemi yeni yağ ile doldurmadan önce, yağ ayırıcı elemanların ve yağ filtresinin değiştirilmesi tavsiye edilir.

SYNLUBE140

Polialkalin glikol bazlı, üst sınıf tam sentetik yağdır. Hidrokarbon ve kimyasal gazlı kompresör ünitelerinin yağlanması için kullanılır. Aşağıdaki gazlar için kullanılır. 1- Likit petrolyum gazı – propan ve bütan. 2 – Likit doğal gaz – metan ve etan. Hidrokarbon kimyasal gaz-etilen, propilen ve butilen. Kimyasal gaz-vinilkrolit, amonyak, butadin. Özel likit gaz kargoları taşıyan tekneler gibi deniz hizmetlerinde kullanılması uygundur. Mineral yağlar ile karıştırılmamalıdır.