Türkiye’de ilk koronavirüs vakasından sonra herkes kişisel hijyen ve el dezenfaktnı gibi tedbirler almaya başladı. Uzmanlar koronavirüse karşı önlemlerde önceliğin el temizliği olmasını belirtiyor.

Dezenfeksiyon veya dezenfekte; cansız ortamdaki bakteri mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremesinin durdurulması işlemidir. Bu amaç için kullanılan kimyasala dezenfektan denir.

Bursa dezenfektan denildiği zaman akıllara gelen firmalardan olma çabası içerisinde faaliyetlerini sürdüren Macrolube olarak dezenfektan ihtiyaçlarınızda yanınızdayız.

SAĞLIKTA DEZENFEKSİYON

Dezenfeksiyon ya hastalık sırasında ya da hastalık sonrasında uygulanır. Yalnız hastaya değil onu tedavi eden personele, ziyaret eden kişilere, yattığı odaya, eşyaya, duvarlara ve döşemeye de uygulanmalıdır.

Kapalı yerlerin dezenfeksiyonu ya buharla (formol, sülfür anhidrit, klor) ya da püskürtülebilecek antiseptik eriyikle (Javel suyu, süblime, asit fenik vb.) yapılır. Eşyaların dezenfeksiyonu genellikle buharla ya da kuru ısıyla çalışan eütvlerle ya da dezenfektan gazlarla yapılır. Bildirilmesi zorunlu hastalıklarda (tularemi,besin zehirlenmeleri ve tetanos dışında)dezenfeksiyon zorunludur.